Kongresi i 19 Mbare Kombetar i ORL

9:00-9:15 Hapja e kongresit. Jetmira Fejza, Besim Boci

Sesioni 1 Otologji

Moderatore : Birkena Qirjazi ,Prof Qazim Hysenaj

9:15-9:35 Historiku i Implanteve kokleare ,Prof .Klaus Boeheim
9:35-9:40 Pyetje per temen
9:40-09:55 Optimizimi i protokolleve te degjimit ne zonat e thella rurale.Birkena Qirjazi
9:55-10:00 Pyetje per temen
10:00-10:15 Rikuperimi i paaftesise degjimote ne femijet shqiptare. Suela Sallavaci
10:15-10:20 Pyetje per temen
10:20-10;35 Aplikime te implanteve kokleare ne Kosove. Dugagjin Spansa
10:35- 10:40 Pyetje per temen
10:40-10:55 Aplikimi i implanteve kokleare ne Shqiperi Jetmira Fejza, Dritan Vasili
10:55-11:00 Pyetje per temen
11:00- 11:10 Paroksizmia vestibulare. Raportim rasti. Evis Bendo
11:10- 11:15 pyetje per temen
11:15-11:25 Audiometria vokale ne gjuhen shqipe Adrian Xhuvani
11:25-11:40 Diskutime
11:40-12:10 Coffe break

Sesioni 2 Laringologji

Moderator : Besim Boci, Alfred Aga
12:10 -12:30 Laryngo- tracheal stenosis: decision- making process and therapeutic options. Prof Giorgio Peretti
12:30-12:35 Pyetje per temen
12:35-12:50 Kirurgjia endoskopike e basis crani. Alfred Aga
12:50-12:55 Pyetje per temen
12;55-13:10 Kirurgjia rikonstruktive e kokes dhe qafes, eksperienca jone Alfred Aga, Emirjona Vajushi
13:10-13:15 Pyetje per temen
13:15-13:25 Kordotomia posteriore unilaterale me laser CO 2, ne paralizen bilaterale te kordave vokale. Emirjona Vajushi, Alfred Aga
13:25-13:30 Pyetje per temen
9:00-9:15 Hapja e kongresit. Jetmira Fejza, Besim Boci

Sesioni i 3 Otologji

Moderatore : Jetmira Fejza, Dugagjin Spansa
15:15-15:30 Combined Heerman and Tos technique in cholesteatoma surgery. Prof Cem Uzun
15:30-15:35 Pyetje per temen
15:35-15:50 Gjetjet klinike dhe funksionale te 235 rasteve me otit te mesem efuziv. Prof Qazim Hysenaj.
15:50-15:55 Pyetje per temen
15:55-16:10 Over- under cartilage rod Tympanoplasty. Prof Cem Uzun
16:10-16:15 Pyetje per temen
16:15-16:30 Komplikacionet otogjene dhe trajtimi i tyre ne QKUK. Xhevdet Latifi .
16:30-16:35 Pyetje per temen
16:35-16:40 Timpanoplastika , principet dhe vleresimi i rezultateve.Eksperienca ime 20 vjecare. Aziz Mustafa
16:40-16:55 Diskutime
16:55-17:40 Coffe break

Sesioni 4 Otologji

Moderatore: Suela Sallavaci, A ziz Mustafa
17:40-17:55 Evolucioni i faktoreve aidiologjike te riskut ne NICU, studim i krahasuar. Birkena Qirjazi
17:55-18:00 Pyetje per temen
18:00-18:15 Crregullimet e te folurit, disa patologji te te folurit dhe gjuhes. Suela Sallavaci
18:15-18:20 Pyetje per temen
18:20-18:35 Shurdhimi i njeanshem, zgjidhjet. Dugagjin Spansa
18:35-18:40 Pyetje per temen
18:40-18:50 Rendesia e kontrollit audiometrik periodik ( audiograme, DPOAE) tek pacientet me IRK. Evis Bendo
18:50-17:05 Diskutime
20:00 Darka

16 Prill 2022

Sesioni 5 Rinologji & te ndryshme

Moderatore: Roven Sinani, Klevis Thomai
8:30-8:50 Historiku i rhinoplastikes ne Shqiperi Prof. Fitrete Shalari
8:50-8:55 Pyetje per temen
8:55-9:10 Barnat biologjike ne sinuzitin kronik, me polipoze nasale Anjeza Kuci
9:10-9:15 Pyetje per temen
9:15-9:35 Vleresimi paraprak i pacienteve per rhinoplastike, krijimi i nje plani preoperator .Roven Sinani
9:35-9:40 Pyetje per temen
9:40-10:00 Childs and adult nose. How they differ. Gabriela Kopacheva Barsova
10:00-10:05 Pyetje per temen
10:05-10:20 Dacriocistorinostomia endoskopike: Rezultatet dhe eksperienca e një periudhe 10 vjecare. Orieta Tonuzi
10:20-10:25 Pyetje per temen
10:25-10:40 Rikonstruksioni I 1/3 siperme te aurikules me graft nga septumi nasal. Gjergji Bizhga
10:40-10:55 Diskutime
10:55-11:25 Coffe break

Sesioni i 6 Kirurgji koke qafe & te ndryshme

Moderatore: Klodiana Zaharia , Gjergji Bizhga

11:25-11:40 Studimi i gjumit dhe vendim marrja per trajtimin e apnese obstruktive te gjumit. Holta Sulaj
11:40-11:45 Pyetje per temen
11:45-12:00 BPPV ne nje pacient me otitis media me efuzion. Anjeze Kuci
12:00-12:05 Pyetje per temen
12:05-12:15 Fasciti nodular Emine ramku
12:15-12:20. Pyetje per temen
12:20-12:30 Tumoret malinje te gl Tiroide te trajtuar ne QKUK Arbnora Shaqiri
12.30-12.35 Pyetje per temen
12.35-12.40 Karcinoma primare brankogjene ne cisten brankiale te qafes. Prezantim rasti
Etnik Bajraktari
12:40-12:45 Pyetje per temen
12.45-12.55 Angiosarkoma primare e indeve te thella te qafes. Prezantim rasti dhe rishikim i literatures. Etnik Bajraktari
12:55-13:00 Pyetje per temen
13:00-13:10. Karcinoma duktale metastatike e gjendrave salivare te vogla. Prezantim rasti Arsim Behramaj
13:10-13:25 Diskutime
13:25-13:35 Vleresimi i kongresit nga pjesenarresit me ane te formulareve te vleresimit

13:35-13:40 Mbyllja e kongresit