Konferencë e përbashkët mes shoqatës shqiptare të orl dhe universitetit Zoja e Këshillit të mirë.

Konference e perbashket mes shoqates shqiptare te orl dhe universitetit Zoja e Keshillit te mire.
Mbahet datë 23 shkurt 2019 pranë Universitetit ZKM, është e akredituar në 4.2 kredite nga QEKV.
Programi

Problematica Respiratoria nel Sonno:

Un approccio multidisciplinario

08.00-08.45 Iscrizione dei partecipanti

08.45-09.00 Saluti

09.00-09.50 Prof. Paola Cozza: “Overview della problematica respiratoria nel sonno dal punto di vista dell’odontoiatra”

09.50-10.00 Discussione

10.00-10.50 Prof. Paola Cozza: “Overview della problematica respiratoria nel sonno dal punto di vista dell’odontoiatra”

10.50-11.00 Discussione

11.00-11.20 Coffee break

11.20-12.10 Societa ORL: “Diagnosi della problematica respiratoria nel sonno – Polisonnografia”

12.10-12.20 Discussione

12.20-13.10 Prof. Paola Cozza: “Trattamento delleproblematiche respiratorie nel sonno con MAD”

13.10-14.00 Pausa Pranzo

14.00-14.50 Societa ORL: “Trattamento con la maschera di CPAP della problematica respiratoria nel sonno”

14.50-15.00 Discussione

15.00-15.50 Dr. Andrea Palmieri: “L’approccio chirurgico delleproblematiche respiratorie nel sonno”

15.50- 16.00 Discussione