Konferenca ORL 2012

Konferenca e radhes e perbashket midis shoqatave ORL te Shqiperise dhe Kosoves do te mbahet me 25-26 maj 2012, në Gjakovë, Hotel Pashtriku.  Ju lutemi te kontrolloni here pas here websitin e shoqates ORL te Kosoves, www.orl-ks.org. ne lidhje me njoftimet e reja mbi kere aktivitet.

Deadline i dorezimit te abstrakteve dhe temave eshte 30 mars 2012.

Konferenca eshte ne proces akreditimi nga QKEV.