Konferenca Kombëtare e Shoqatës Shqiptare të ORL “Besim Zyma” – 21 Nëntor 2015, Tirana International Hotel